Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER - HÀ ĐÔNG

Thiết Kế Mặt Bằng Sàn
**   Thiết Kế 20 căn/sàn.  
•  Diện tích căn hộ theo Thông tư 16 trước 08/04/2014  (   cách tính tim tường  )
- mệnh số 01 - 10 - 11 - 20 : 72 , 9m2 ( 2 PN , 2 WC )
- mệnh số 02 - 09 - 12 - 19 : 73m2  ( 2 PN , 2 WC )
- mệnh số 03 - 08 - 13 - 18 : 95 , 3m2  ( 3 PN , 2 WC )
- mệnh số 04 - 07 - 14 - 17 : 75 , 5m2 ( 2 PN , 2 WC )
- mệnh số 05 - 06 - 15 - 16 : 94 , 1m2 ( 3PN , 2WC )
MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER


•  Diện tích căn hộ theo Thông tư 03 sau 08/04/2014  (   cách tính thông thủy   )
- mệnh số 01 - 10 - 11 - 20 : 70m2 ( 2 PN , 2WC )
- mệnh số 02 - 09 - 12 - 19 : 70m2  ( 2 PN , 2 WC )
- mệnh số 03 - 08 - 13 - 18 : 91m2  ( 3 PN , 2 WC )
- mệnh số 04 - 07 - 14 - 17 : 72m2  ( 2 PN , 2 WC )
- mệnh số 05 - 06 - 15 - 16 : 90m2  ( 3 PN , 2 WC )


MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG chung cư HP LANDMARK TOWER