Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG - TOÀ B

MẶT BẰNG CĂN HỘ  nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

TOÀ B


xem mặt Bằng Toà A ở Link Dưới
click vào xem ==>> thông cáo đề án GEMEK TOWER

click vào xem ==>> MẶT BẰNG CĂN HỘ - TOÀ A

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG
TOÀ B

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể GEMEK TOWER - HÀ ĐÔNG